image banner
Tổng số: 214
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/KH-UBND 23/01/2024 Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
06/KH-UBND 23/01/2024 Triển khai thực hiện kết luận số 4981/KL - STNMT ngày 22/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc quản lý sử dụng quỹ đất công ích tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 27
Tải về 0
05/KH-UBND 16/01/2024 Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về 0
02/BC-UBND 09/01/2024 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã Hải Chính, xã Hải Lý và thị trấn Cồn để thành lập thị trấn Cồn
Lượt xem: 60
Tải về 0
04/KH-UBND 02/01/2024 Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính xã Hải Lý năm 2024
Lượt xem: 48
Tải về 0
03/KH-UBND 02/01/2024 Cải cách hành chính Nhà nước xã Hải Lý năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về 0
02/KH-UBND 02/01/2024 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Hải Lý năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
01/KH-UBND 02/01/2024 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 35
Tải về 0
15/NQ-HĐND 29/12/2023 Về việc bổ sung kê hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
14/NQ-HĐND 29/12/2023 Thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng nhà thờ giáo họ Thánh GioAn, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 29
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang