image banner
Lễ đón nhận danh hiệu xóm nông thôn mới bền vững và phát triển Đợt 2 – năm 2016.
Lượt xem: 955

Từ ngày 5/5/2017 đến ngày 11/5/2017. 4 xóm  gồm: xóm B, xóm Đ, xóm Văn Lý, xóm 6 - xã Hải Lý đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xóm nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 – năm 2016. 

Lễ đón nhận danh hiệu xóm nông thôn mới bền vững và phát triển

Đợt 2 – năm 2016.

--------------------------

 

Từ ngày 5/5/2017 đến ngày 11/5/2017. 4 xóm  gồm: xóm B, xóm Đ, xóm Văn Lý, xóm 6 - xã Hải Lý đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xóm nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 – năm 2016.

Căn cứ quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Cính phủ về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-HU ngày 13/3/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ Quyết định 1.539/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Hải Hậu  về công nhận xóm, tổ dân phố đạt nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016.

Thực hiện kế hoạch của UBND xã về thực hiện 2 Nghị quyết – 7 Đề án phát triển kinh tế - xã hội của Huyện giai đoạn 2015 – 2020 và xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016 – 2020.

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy.  Ban chi ủy – hội đồng hương ước 4 xóm đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xóm nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 – năm 2016.

Về dự và chỉ đạo buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Sợi - Thường vụ huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra huyện ủy Hải Hậu  – Phụ trách vùng Quang – Đông, đồng chí Vũ Viết Văn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Hải Lý – Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM bền vững phát triển của xã.
            Về dự buổi Lễ còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ban thường trực UBMTTQ xã, Đài phát thanh truyền hình Huyện, các Ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội, Ban giám hiệu các nhà trường, trạm y tế, Ban chi ủy, chi bộ, Hội đồng hương ước các xóm, con em xa quê cùng nhân dân trong 4 xóm đã về dự.

* Tại buổi Lễ các ông, bà trưởng xóm của 4 xóm đã báo cáo thành tích mà xóm đã đạt được trong phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”. Đã hoàn thành xuất sắc 11/11 tiêu trí nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện. Trong đó, nổi bật nhất là tiêu trí  số 1 về giao thông; tiêu trí  số 4 về văn hóa giáo dục; tiêu trí số 5 về y tế; tiêu trí số 7 về nhà ở và khuôn viên gia đình. Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện của 4 xóm đạt trên 90%, tiêu biểu như xóm Đ: đạt 97,76% là một trong những xóm có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao nhất huyện, các đường trục xóm, ngõ xóm, đường nội đồng đã được bê tông hóa, có đường điện chiếu sáng về đêm; 2 bên đường trục xóm, đường ngõ xóm được trồng hoa tạo cảnh quan môi trường Sáng - xanh – sạch – đẹp. 4 xóm được công nhận và giữ vững danh hiệu nếp sống văn hóa tiêu biểu trong nhiều năm liên tục; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 95%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình nông thôn mới đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là dưới 6% và 100% người dân được dùng nước sạch. Các xóm cũng đã thực hiện tốt hương ước xóm trong việc cưới việc tang. Bên cạnh đó, nhà ở và khuôn viên các hộ gia đình trong xóm được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, không có nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt.

 Đạt được kết quả như trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - Các ban ngành đoàn thể - Các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội – Ban chi ủy chi bộ - Hội đồng hương ước các xóm, vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ - trưởng xóm, đi đầu là Hội phụ nữ, nông dân, CCB… Trong đó phải kể đến sự đồng thuận, chung tay góp sức của các hộ dân và vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới với phương châm: “Dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”.

* Bên cạnh những kết quả mà 4 xóm đã đạt được vẫn còn một số những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Cần làm chuyển biến nhận thức của nhân dân về công tác xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Làm tốt công tác DSKHHGĐ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vẫn còn biểu hiện làm cỗ lấy phần, ăn cỗ lấy phần. Về môi trường: “Sáng – xanh – Sạch – Đẹp” Cần phải làm tốt hơn theo hướng bền vững.…

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí: Nguyễn Thị Sợi – Thường vụ huyện ủy  - Chủ nhiệm ủy ban  kiểm tra huyện ủy Hải Hậu và đồng chí Vũ Viết Văn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã  – Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM bền vững phát triển của xã đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà 4 xóm đã được UBND huyện công nhận đạt nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016. Để thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển chung của toàn xã trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển năm 2017”, đồng thời yêu cầu:

Cần tập trung phát triển sản xuất tăng thu nhập và giảm hộ nghèo. Năm 2017 tổng sản phẩm bình quân trên đầu người phấn đấu đạt trên 40 triệu đồng. Giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác 116 triệu đồng trở lên. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong khu dân cư. Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. Chấm dứt việc làm cỗ lấy phần, ăn cỗ lấy phần trong đám cưới, khóc thuê, khóc mướn trong đám tang. Giữ vững và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phấn đấu Bảo hiểm y tế bao phủ đạt trên 85% trở lên. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng để người dân nêu cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường: sống sạch từ trong nhà ra ngoài ngõ, sạch từ ngõ ra đến đường và sạch nơi công cộng, sông không còn bịch nilong, đường không cỏ rác và được trồng hoa, cấy cây bóng mát hai bên đường, công tác vệ sinh môi trường phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, sân vườn lối ngõ quét vôi ve, cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Đối với 4 xóm đã được công nhận năm 2016, UBND huyện tiến hành thẩm định lại các xóm đã đạt xóm nông thôn mới năm 2016. Các xóm  đăng ký nông thôn mới năm 2017 sẽ thẩm định vào tháng 3/2018.

Đối với các xóm đề nghị thẩm định đạt nông thôn mới bền vững và phát triển trong năm 2017 yêu cầu:  xóm có tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội bằng và dưới 2%, có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên và giữ vững tình hình an ninh trật tự an toàn trên địa bàn. Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong công tác xây dựng và giữ vững các tiêu chí mà huyện đã đề ra về xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.

 

 

Tại buổi Lễ đồng chí: Nguyễn Thị Sợi – Thường vụ huyện ủy  - Chủ nhiệm ủy ban  kiểm tra huyện ủy thay mặt cho huyện ủy – HĐND - UBND huyện đã trao Bằng công nhận  xóm nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016 cho 4 xóm. Ban chi ủy, Hội đồng hương ước 4 xóm đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân trong xóm đã có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức “Xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển” năm 2016.

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 1 561
  • Tất cả: 151292
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang