image banner
Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.
Lượt xem: 949

Sáng ngày 26/11/2017 Hội LHPN xã đã phối hợp với các chiến sỹ Trung đoàn 180, tổ chức ra quân làm cỏ, trồng hoa tại trung tâm UBND xã. Chào mừng 130 năm thành lập huyện Hải Hậu (1888- 2018).

Thời gian qua, Hưởng ứng phong trào xây dựng xã NTM theo hướng bền vững và phát triển đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có phần đóng góp to lớn của hội viên phụ nữ xã  nói chung, Ban chấp hành Hội LHPN xã nhà nói riêng, thông qua Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động.

Đối với khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào trong đời sống xã hội. Hưởng ứng Chương trình xây dựng “Nông thôn mới theo hướng bền vững và phát triển”, “Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phụ nữ vừa là chủ thể góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình, vừa là người trực tiếp được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do Chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển mang lại. Ðáng chú ý, trong xu hướng nam giới ngày càng chuyển sang các công việc phi nông nghiệp và đi làm ăn xa, thì phụ nữ đang giữ vị trí trung tâm và đóng vai trò quyết định trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, cộng đồng, tham gia trực tiếp, tích cực và vận động người thân trong gia đình tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và quản lý cộng đồng. Ðể phấn đấu đạt được danh hiệu xã NTM bền vững và phát triển thì phải đạt được các tiêu chí theo bộ tiêu chí của Huyện ban hành. Muốn làm được điều này, trước tiên cần phải làm thay đổi nhận thức của từng cá nhân, của từng hộ gia đình, của cộng đồng xã hội trong xây dựng, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa trong đời sống mới, làm cho quê hương, thôn xóm giàu mạnh, tiến bộ.

Trong mỗi gia đình, phụ nữ chính là người cùng chồng quản lý các nguồn lực, quyết định các đầu tư, chi tiêu lớn trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà cửa và mua sắm các tiện nghi sinh hoạt. Vì vậy, có thể khẳng định họ là một chủ thể quan trọng và nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.

Thời gian qua Hội LHPN xã đi đầu như chị Trần Thị Hiên- Phó chủ tịch Hội LHPN xã- Phụ trách Hội đã tích cực hưởng ứng, đi đầu trong mọi hoạt động, tạo khí thế thi đua trong đông đảo hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững được duy trì và nhân rộng như: "Ðoạn đường phụ nữ xanh - sạch - đẹp", "Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn", " Nhà sạch, vườn đẹp", "Sản xuất, chăn nuôi giỏi", "Ngôi nhà 3 sạch", "Phụ nữ trồng rau sạch", "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon",  "Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo"... Nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu đã được biểu dương trong việc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Những nỗ lực của Hội LHPN xã, hội viên phụ nữ trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được Ðảng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển của xã ghi nhận, coi đây là sự đóng góp thiết thực, phù hợp của tổ chức Hội LHPN vào Chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển.

Ðể thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, rất cần phát huy vai trò chủ thể của người dân, trong đó có phụ nữ. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm và có các chính sách nhằm phát huy năng lực, khả năng đóng góp của phụ nữ ở cả hai vai trò: người lao động và người đang chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc gia đình. Ðồng thời, để mọi người dân ý thức được trách nhiệm, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, cần làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho mỗi người dân hiểu được những lợi ích của nông thôn mới bền vững và phát triển, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia một cách chủ động, tích cực vào quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính địa phương mình.

Hội LHPN xã
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 1 495
  • Tất cả: 151226
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang