image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02KH/HĐND 05/06/2023 Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín HDND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 39
Tải về 0
09/QĐ-UBND 03/03/2023 Thành lập Đoàn giám sát
Lượt xem: 69
Tải về 1
08/QĐ-HĐND 30/03/2023 Thành lập đoàn giám sát
Lượt xem: 71
Tải về 0
04/KH-HĐND 31/05/2022 Tổ chức tiếp cúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 125
Tải về 0
17/NQ-HĐND 30/12/2021 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 143
Tải về 0
16/NQ-HĐND 30/12/2021 Về việc quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 125
Tải về 0
08/NQ-HĐND 25/06/2021 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 123
Tải về 0
01/NQ-HĐND 25/06/2021 Các Nghị quyết của HĐND xã khóa xx,kỳ họp thứ nhất
Lượt xem: 130
Tải về 0
04/NQ-UBBC 07/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Hải Lý
Lượt xem: 166
Tải về 3
02/NQ-UBCC 27/04/2021 về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Hải Lý khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026!
Lượt xem: 177
Tải về 3
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang