image banner
Diễn tập chiến đấu xã Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải Lý trong khu vực phòng thủ năm 2022
Lượt xem: 236
 Ngày 19/10/2022, tại xã Hải Lý đã diễn ra Hội nghị Diễn tập chiến đấu xã Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải Lý trong khu vực phòng thủ năm 2022. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ.
 

anh tin bai

 

          Khai mạc diễn tập đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:

          “Kế thừa và phát huy truyền thống “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước của dân tộc ta”. Kết hợp với những kinh nghiệm đã được đúc kết từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN”. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, hoạt động can thiệp lật đổ, tranh chấp tài nguyên ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra với tính chất ngày càng phức tạp hơn.

Đối với nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, thực hiện công khai chống phá cách mạng Việt Nam ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Do vậy, nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, không chỉ đơn thuần là chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ chính quyền và nhân dân...”

 

anh tin bai

 

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Tiến – TVHU, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện, Phó Trưởng Ban tổ chức diễn tập báo cáo quy trình cuộc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Tại đây, các đại biểu được xem Video clip về Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã trong khu vực phòng thủ với các hội nghị: Hội nghị Đảng ủy xã Hải Quang mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ Tăng cường lên trạng thái SSCĐ; Hội nghị Đảng ủy xã Hải Tây thông qua kế hoạch chiến đấu trong KVPT; HĐND xã Đông Tổ chức Hội nghị chuyên đề quyết nghị chủ trương biện pháp, điều chỉnh một số nội dung, nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh.

 

anh tin bai

 

Ở phần thực binh: Lực lượng DQCĐ xã Hải Lý phối hợp với các lực lượng đánh địch tiến công địa bàn.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Sau khi theo dõi toàn bộ nội dung Diễn tập chiến đấu xã Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải Lý trong khu vực phòng thủ năm 2022. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhận xét:

Cuộc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 đã hoàn thành các nội dung và đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Nhìn chung các xã đã luyện tập kỹ, thực hiện nghiêm túc. Từng nội dung diễn tập chất lượng tốt, tròn vai trong cả 2 phần vận hành cơ chế và thực binh.

Thành công của cuộc diễn tập là thể hiện sự nghiêm túc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở; Ban Chỉ đạo diễn tập, Đạo diễn của huyện, khung diễn tập của các xã”.

Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của các tập thể và cá nhân góp phần vào thành công của cuộc diễn tập hôm nay.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể của các xã cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 Một là: Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, nhất là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ ban hành Nghị định về khu vực phòng thủ; Nghị quyết trung ương VIII (khoá IX) về chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, Luật DBĐV các nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng; nhằm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; phòng chống hiệu quả, làm thất bại âm mưu thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ba là: Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã quán triệt và triển tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Trước hết làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển và hoàn thành 100 % chỉ tiêu trên giao.

Bốn là: Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tốt diễn tập ở các xã còn lại.

Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Thông qua cuộc diễn tập lần này nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng và tình trạng chiến tranh./

Việt Hải - Nguyên Hảo - PV huyện
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 1 453
  • Tất cả: 151184
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang