image banner
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hải Lý đã vận động, đôn đốc thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trạm y tế xã Hải Chính để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.
Lượt xem: 688

            Sáng ngày 16/12/2017 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hải Lý đã vận động, đôn đốc thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trạm y tế xã Hải Chính để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, đã đ­ược Quốc hội n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Lịch khám tuyển sức khỏe thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hải Hậu.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hải Lý đã thông báo cho Nam thanh niên có tên trong danh sách kèm theo, đúng 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2017 có mặt tại Trạm Y tế xã Hải Chính để khám tuyển sức khỏe thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến hết ngày 16/12/2017 mới chỉ có 54/203 thanh niên đến khám tuyển theo quy định gồm:

 

 

stt

 

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

 

Họ tên cha (mẹ)

 

 

 

Đoàn Văn Hoàng

15/3/1996

Ân - T­­­ơi

3

 

Mai Văn Phúc

13/4/1998

Viết Hòa

3

 

Nguyễn Tiến Dũng

20/3/1999

Nguyễn Thanh Trung

3

 

Lại Văn Huyện

26/10/1999

Lại Văn Huyên

3

 

Vũ Văn Hòa

01/7/1993

Thỏa (ĐHNN-HN)

3

 

Nguyễn Văn Tuấn

1999

Tiến - Hợi

4

 

Nguyễn Văn Thân

01/1999

Thịnh

4

 

Trần Văn Tuấn

10/9/1999

Phạm Thị Lý

4

 

Nguyễn Văn Minh

7/1993

Tinh

5

 

Nguyễn Văn Hải

17/12/1995

Hùng

5

 

Nguyễn Văn Hậu

6/1998

Định

6

 

Nguyễn Văn Hậu

10/1999

Hiển

6

 

Mai Văn Thuận

18/8/1999

Thiêm

6

 

Nguyễn Văn Thuyết

25/12/1998

Thiêm

7

 

Nguyễn Văn Trình

03/7/1999

Nguyễn Duy Kiện

7

 

Nguyễn Văn Hùng

30/12/1999

Nguyễn Văn Hòa

7

 

Nguyễn Văn Thuận

26/8/1997

Chiến - Hoa

8

 

Phạm Văn Phương

27/7/1993

D­ương - N.T.H­ương

9

 

Nguyễn Văn An

02/1999

Nguyễn Thị Hồng

9

 

Mai Văn Dũng

07/9/1999

Hải

9

 

Nguyễn Mạnh Hùng

7/1999

Đạt - Cúc

9

 

Phạm Tân Giang

09/12/1999

Chinh - Lý

9

 

Nguyễn Văn Dũng

6/1993

Kh­­­­­ương-Vui

10

 

Nguyễn Văn D­ương

30/12/1994

Huy Huân - Đỗ.T.Đào

10

 

Phạm Hoàng Huy

10/10/1997

Huyên - Thơm

10

 

Nguyễn Văn Tuấn

15/7/1998

Bách

10

 

Đỗ Văn Mão

30/02/1999

Phong - Vũ.T.Hiên

10

 

Nguyễn Văn Thuận

04/3/1999

Thực - Mừng

10

 

Phan Văn Thành

04/5/1999

Phan Văn Thức

10

 

Nguyễn Văn Phương

06/02/2000

Trung - Loan

10

 

Phạm Văn Tuấn

01/10/1992

Huyên (ĐHXD)

10

 

Phạm Văn Tài

24/4/1994

Hiển - N.T.The

Đ

 

Nguyễn Văn Am

01/10/1999

Long - Sen

Đ

 

Trần Văn Chiến

08/02/1997

Hinh - Đào

C

 

Vũ Đình Lực

10/3/1998

Vũ Đình Nghị

C

 

Vũ Hồng Sơn

27/3/1999

Đình Sỹ

C

 

Nguyễn Thành Công

8/1999

Danh - Thêu

B

 

Nguyễn Văn Linh

09/9/1993

Bản (ĐHBKHN)

B

 

Đỗ Văn Thành

20/02/1998

Hợp - Nụ

ĐTH

 

Lại Văn Trình

03/6/1998

Chinh

ĐTH

 

Vũ Hoàng Đại

23/12/1999

Tá - Vân

ĐTH

 

Phạm Văn Huyến

16/8/1994

N.T.Sinh (kế toán)

ĐTH

 

Nguyễn Khánh Hoà

10/10/1996

Nguyễn Thị Thắm

L.Lợi

 

Phạm Văn Thiên

10/1999

Phú

L.Lợi

 

Phạm Bảo Trung

01/12/1992

Ngô Quyền (CĐCN-NĐ)

L.Lợi

 

Nguyễn Văn Tam

17/3/1999

Duy Tiên

QTrung

 

Nguyễn Văn Hiệp

02/8/1999

Nguyễn Văn Sơn

QTrung

 

Đỗ Huy Công

14/4/1999

Đỗ Hải Tiến

QTrung

 

Nguyễn Tr­ờng Giang

16/02/1994

Thành L­u (ĐHCNHN)

QTrung

 

Yêu cầu những nam thanh niên chưa đi khám tuyển thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự có danh sách sau đúng 14h chiều thứ 3, thứ 5 hàng tuần tập trung tại UBND xã Hải Lý để di chuyển về bệnh viện đa kha huyện Hải Hậu để khám tuyển bổ sung thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

 

stt

 

Họ và tên

 

Ngày, tháng năm sinh

 

Họ tên cha (mẹ)

 

 

 

Nguyễn Văn Thảo

13/11/1995

Miền - Mầu

3

 

Nguyễn Văn Tân

05/10/1997

An - La

3

 

Nguyễn Văn Thức

06/5/1998

Chí

3

 

Nguyễn Văn Thành

03/4/1998

Chung

3

 

Nguyễn Văn Biển

29/8/1998

Đông

3

 

Đỗ Văn Hoan

26/7/1999

Đỗ Văn Hân

3

 

Nguyễn Văn Thành

13/10/1999

Nguyễn Văn Toan

3

 

Nguyễn Văn Thìn

10/02/2000

Vịnh - Dung

3

 

Nguyễn Văn Phúc

12/5/1995

Lâm

3

 

Đoàn Văn Huy

11/11/1993

Ân (ĐHCN-HN)

3

 

Vũ Văn Hoan

01/9/1995

Vụ - Nghĩ

4

 

Vũ Văn Xanh

10/6/1997

Xuân - Hồng

4

 

Nguyễn Văn Tinh

01/9/1997

Tiến - Phư­­­ợng

4

 

Nguyễn Văn Sỹ

6/1997

Khoa - Khanh

4

 

Vũ Văn Thỏa

16/8/1998

Bình

4

 

Đinh Văn Đức

10/8/1999

Thắng

4

 

Đỗ Văn Hòa

20/02/1999

Đỗ Văn Hồng

4

 

Vũ Văn Thành Quang

22/5/1999

Vũ Thành Chung

4

 

Mai Văn Minh

2000

Chiến - Đào

4

 

Nguyễn Văn Duy

15/9/1995

Quý - Nguyệt

5

 

Nguyễn Văn Chinh

10/3/1995

Quynh - Hơn

5

 

Trần Văn Đính

1995

Đình - Phư­­­ợng

5

 

Nguyễn Văn Ngọc

6/1997

Long

5

 

Trần Văn Đinh

11/1998

Đình

5

 

Trần Văn Lộc

4/1998

Lợi

5

 

Đỗ Văn Trường

26/8/1999

Đỉnh - Mến

5

 

Trần Công Minh

02/10/1999

Khuynh - Huyền

5

 

Nguyễn Văn Tuấn

17/5/1999

Long

5

 

Nguyễn Văn Dương

19/01/1999

Quý - Nguyệt

5

 

Nguyễn Văn Quyết

07/01/1999

Nguyễn Văn Dụng

5

 

Nguyễn Văn Hồng

04/02/2000

Sơn - Mai

5

 

Nguyễn Văn Thắng

24/8/1993

Chiến - Xuân

6

 

Nguyễn Văn Tuấn

10/1994

Sơn - Mai

6

 

Mai Thanh Trà

02/10/1995

Vũ Tuấn - Thắm

6

 

Vũ Văn Hoàn

30/12/1996

Hảo - Hương

6

 

Phan Văn Xuân

18/2/1996

Kh­­­ương - Thêu

6

 

Phạm Văn Đại

02/1997

D­­­ương - Thơm

6

 

Nguyễn Văn C­­­ường

07/7/1997

Hùng - Hiền

6

 

Mai Văn Duy

16/8/1998

Thức

6

 

Nguyễn Văn Khoa

26/3/1999

Chiến

6

 

Hoàng Văn Phiêu

10/1999

Tiếp - Hồng

6

 

Phan Văn Thiệu

03/7/1999

Khương

6

 

Nguyễn Văn Thủy

20/5/1994

Tam-Tho

7

 

Phạm Văn Thuận

06/8/1995

Toạ - Tuyết

7

 

Nguyễn Văn Thái

24/6/1996

Thanh-Loan

7

 

Vũ Văn Chinh

10/6/1997

Tạo - Lan

7

 

Nguyễn Văn Bắc

14/4/1997

Nam - Hà

7

 

Phạm Văn Huyên

09/7/1997

Nam - Ngợi

7

 

Mai Văn Tài

25/02/1997

Cử - Lựu

7

 

Nguyễn Văn Mạnh

08/7/1997

Cường - Xuân

7

 

Vũ Văn Minh

05/01/1997

Huân - Đỏ

7

 

Nguyễn Minh Cư­­ờng

19/10/1997

Hải - Nhung

7

 

Nguyễn Văn Đông

10/02/1998

Chẩn - Thìn

7

 

Vũ Đức Hải

10/11/1996

Định - Thảo

7

 

Vũ Thành Nam

09/01/1998

Định - Thảo

7

 

Vũ Văn Đại

26/4/1998

Sỹ

7

 

Vũ Văn Khiêm

17/12/1998

Oanh

7

 

Phạm Văn Thuận

31/01/1999

Hòa - N.T.Thắm

7

 

Nguyễn Văn Quyết

20/8/1999

Ân - Tươi

7

 

Đỗ Văn Tôn

12/02/2000

Trọng - Hiền

7

 

Đỗ Văn Hoàng

1993

Ch­­­­­ương-Nụ

8

 

Đỗ Văn H­­ân

10/12/1995

Chiến-Linh

8

 

Nguyễn Văn Minh

22/9/1996

Vinh - Hát

8

 

Nguyễn Văn Hoàn

10/10/1996

Hoan - Hiền

8

 

Nguyễn Văn Thực

28/7/1998

Vinh

8

 

Nguyễn Văn Bình

20/8/1998

Cẩn

8

 

Nguyễn Văn Nghiêm

05/12/1998

Nguyên

8

 

Đỗ Văn Linh

15/8/1999

Khuyến

8

 

Nguyễn Văn Đông

06/7/1999

Nguyễn Thị Liễu

8

 

Nguyễn Văn Dương

02/7/1998

Phương - Đỗ.T.Nguyệt

9

 

Nguyễn Văn Phi

24/01/1994

Ph­­­ương- Nguyệt

9

 

Nguyễn Văn Tuấn

10/1994

Hương - Đinh.T.Thoa

9

 

Nguyễn Văn Hải

15/9/1995

Phú - Là

9

 

Nguyễn Văn Tiến

04/6/1995

Tự - Hải

9

 

Phạm Văn Tùng

11/1996

Mạnh -Nguyệt

9

 

Đỗ Văn C­­­ường

05/9/1996

Ph­­­ương - Sen

9

 

Nguyễn Văn H­­­ưởng

1996

Huynh - Thim

9

 

Nguyễn Thế Dũng

27/12/1996

Hải - Liệu

9

 

Nguyễn Văn Hợp

9/1997

Phiên - Loan

9

 

Nguyễn Văn Vũ

20/02/1998

Hiền

9

 

Phạm Văn Sơn

8/1998

Mục

9

 

Bùi Văn Khoa

04/9/1998

Khôi

9

 

Vũ Văn Dương

5/1998

Vũ Văn Phấn

9

 

Nguyễn Quang An

23/02/1999

Chinh - Len

9

 

Nguyễn Văn Vũ

09/02/1999

Hiến - Tuyết

9

 

Nguyễn Văn Duy

26/8/1999

Hùng

9

 

Nguyễn Văn Thượng

05/10/1999

Thắng

9

 

Nguyễn Văn Hoàng

6/1999

Quýnh

9

 

Nguyễn Văn Linh

10/6/1999

Nguyễn Văn Hiền

9

 

Nguyễn Văn Hảo

1999

Nguyễn Văn Hiền

9

 

Nguyễn Văn Tài

01/9/1999

Nguyễn Văn Long

9

 

Phạm Đức Chính

02/01/2000

Sách - Khuyên

9

 

Nguyễn Văn Minh

29/11/1993

Bùi Thị Mơ (ĐHKT)

9

 

Nguyễn Thế Hiển

25/11/1994

Thế Hồng -Phan.T.Thắm

10

 

Nguyễn Văn Hảo

02/02/1995

Tịnh - Lĩnh

10

 

Nguyễn Văn Thái

03/3/1995

Khải - Ngát

10

 

Trần Văn Lộc

05/6/1995

Lai - Tơ

10

 

Nguyễn Khánh Đàm

12/01/1995

Đạt-Ngân

10

 

Phạm Hồng Đức

02/10/1996

Chung - Oanh

10

 

Nguyễn Văn Hiệp

20/12/1997

C­­ường - Tuyết

10

 

Phạm Văn Đông

3/1998

Đức

10

 

Phạm Văn Sang

26/10/1998

Nguyễn Thị Lý

10

 

Nguyễn Văn Hạnh

1998

Tịnh

10

 

Nguyễn Văn Thiên

15/8/1999

Vĩnh

10

 

Nguyễn Văn Anh

26/02/1992

Quang Hải (ĐHHH)

10

 

Mai Văn Huy

1994

Hương - Ngô Thị Nhung

T/Cát

 

Nguyễn Vũ Hùng

10/7/1995

Phu - Hư­­­ơng

T/Cát

 

Nguyễn Văn Nội

10/02/1996

Phiệt - Nguyệt

T/Cát

 

Nguyễn Đức Thọ

28/12/1997

Thứ - Thu

T/Cát

 

Nguyễn Đức Thắng

08/10/1998

Hợp

T/Cát

 

Phạm Văn Tuấn

27/7/1998

Dũng

T/Cát

 

Trần Văn Duy

19/12/1999

Viết - Hương

T/Cát

 

Phạm Văn Thái

15/10/1995

Chanh -Mầu

Văn Lý

 

Nguyễn Văn Thái

16/5/1998

Trung - N.T.Vui

Văn Lý

 

Nguyễn Văn An

3/1999

Phạm Thị Loan

Văn Lý

 

Nguyễn Văn Nam

9/1998

Phúc

Văn Lý

 

Nguyễn Văn Hợp

30/9/1995

Hòa-Mận

E

 

Nguyễn Văn C­­­ường

9/1997

Mạnh- Hiền

E

 

Nguyễn Văn Phi

19/5/1997

Thiệu - Sen

E

 

Nguyễn Quang Sang

11/10/1999

Thụy - Thơm

E

 

Nông Văn Hư­­­ng

10/1995

Khoa -Vui

Đ

 

Nguyễn Văn Hòa

03/01/1997

Nam - Phan.T.Hải

Đ

 

Nguyễn Văn Lý

07/10/1998

Sáng

Đ

 

Nguyễn Văn Chính

12/10/1998

Nguyễn Thị Hoa

Đ

 

Phạm Văn Linh

10/10/1998

Phạm Văn Như

Đ

 

Trần Văn Tuấn

06/10/1999

Chiến - Thúy

Đ

 

Phạm Văn Quý

27/8/1993

An (ĐHTL)

Đ

 

Đặng Đức Duy

25/10/1995

Giang - Liễu

C

 

D­­­ương Minh Tân

10/7/1996

Thành - H­­ương

C

 

Vũ Văn Huỳnh

1999

Hòa

C

 

Trần Văn Thắng

1999

Hinh

C

 

Lưu Văn Vũ

04/3/1999

Lưu Văn Hậu

C

 

Pham Văn Tuấn 

25/10/1999

Phạm Văn Đang

C

 

Phạm Văn Hoán

17/6/1993

Thường (ĐHCNHN)

C

 

Nguyễn Viết T­­­­­ường

10/1993

Thắng - Xuyến

A

 

Nguyễn Văn Đức

10/1994

Kính - Nhuần

A

 

Nguyễn Ngọc Thiện

20/11/1997

Tân - M­ười

A

 

Trần Văn Tỉnh

13/01/1999

Tình - N.T.Sáng

A

 

Vũ Thanh Thế

21/3/1993

Nhì - Tơ (CĐ nghề)

A

 

Nguyễn Văn Doanh

02/7/1992

Bình (CĐHH)

B

 

Mai Cao Duy

09/12/1998

Mai Cao Yên

ĐTH

 

Nguyễn Hồng Đình

04/8/1998

Khiên

ĐTH

 

Trần Hoàng Chung

30/6/1999

Trần Cao Bắc

ĐTH

 

Phạm Văn Phúc

12/01/1994

Thưởng (CĐXDSố 1)

ĐTH

 

Bùi Tuấn Phát

15/10/1999

Phan Thị Hoa

L.Lợi

 

Phạm Quốc Duy

20/02/1999

Duyến - Trần.T.Hải

L.Lợi

 

Nguyễn Văn Thành

28/11/1999

Nguyễn Văn Lợi

L.Lợi

 

Phạm Văn Minh

26/11/1992

Hoạt (ĐHBK - HN)

L.Lợi

 

Trần Văn Đức

17/6/1993

Hiệp (ĐHCN - GTVT)

L.Lợi

 

Nguyễn Văn Đức

07/02/1994

Chiến (CĐKTCN-HN)

L.Lợi

 

Trần Văn Tuân

1994

Tuận - Hà

QTrung

 

Nguyễn Đức Văn

20/6/1996

Đoàn - Là

QTrung

 

Nguyễn Văn Sỹ

02/7/1996

Sơn – Tốt

QTrung

 

Phạm Văn Nghĩa

20/9/1996

Lân - Ngát

QTrung

 

Nguyễn Văn Thắng

12/02/1998

Khoa

QTrung

 

Nguyễn Văn Tiền

1995

Bốn

QTrung

 

Nguyễn Văn Hòa

02/02/1998

Đông - Sáng

QTrung

 

Nguyễn Văn Chiên

16/10/1999

Khanh

QTrung

 

Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ và buộc phải thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự./.

            Khi đi mang theo giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu./.

 

 

Ban chỉ huy quân sự xã

 

 

 

 

 

 

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 1 554
  • Tất cả: 151285
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang