image banner
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hải Lý lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025!
Lượt xem: 456

Ngày 28, 29/4/2020, Đảng bộ xã Hải Lý long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có các đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Sợi - Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cùng các thành viên Tổ công tác chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn.

         Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hải Lý lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng xã Hải Lý trở thành nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao); NTM kiểu mẫu văn minh, giàu đẹp”, phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”.

 

 

 

         Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đảng bộ xã lần thứ XXXI. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ xã đã phát triển mới 24 đảng viên, đạt 100% so với chỉ tiêu Đại hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được củng cố. Sự quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. Xã đạt 19/19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia. 18/18 xóm đạt chuẩn NTM bền vững và phát triển. Trong đó có 5 xóm được thẩm định đạt xóm kiểu mẫu. Kinh tế phát triển ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển góp phần làm tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

 

 


    Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp- trồng màu- cây cảnh 30% ,Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ 45% ; Khai thác - nuôi trồng thủy hải sản 25%. Tổng thu nhập 2.375 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 49 triệu đồng/năm (chỉ tiêu Đại hội 46 triệu đồng/người/năm). Sản xuất nông nghiệp: Năng suất lúa bình quân đạt 127,3 tạ/ha/năm. Khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản đạt 22.500 tấn. Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ đạt 1.200 tỷ đồng. (chỉ tiêu Đại hội 1.000 tỷ đồng). Thu ngân sách hàng năm tăng 5% trở lên so chỉ tiêu huyện giao. Tỷ lệ Bảo hiểm y tế bình quân chung 5 năm đạt 81,3%, năm 2019 đạt 93,75% dân số; đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,39%(chỉ tiêu Đại hội hộ nghèo dưới 2,5%)Xây dựng, giữ vững 3 bậc học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp, an toàn, trường tiến tiến, tiến tiến xuất sắc, có nếp sống văn hóa.

            Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lý vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

            Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Hải Lý cần có những giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

            Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm như:

            Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã NTM đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao. Thực hiện đồng thời giữa xây dựng NTM nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh sạch, đẹp để phát triển bền vững”.

            Coi trọng việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp, khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.. Mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản, có thế mạnh của địa phương, phát triển thành sản phẩm OCOP.

            Đặc biệt xã Hải Lý cần phát huy lợi thế khi cầu Thịnh Long và tuyến đường ven biển được hoàn thành với việc triển khai khu công nghiệp ven biển Đông – Lý, khu du lịch sinh thái Nhà thờ Trái Tim (nhà thờ Đổ), khu đô thị Cồn – Văn Lý...

            Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch, song song với bảo vệ môi trường sinh thái biển... Tăng cường công tác quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

            Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt hương ước xóm. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thiện và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo chính sách xã hội, trước mắt là tiếp tục tập trung cao cho phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

            Tăng cường công tác quôc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là trên tuyến biển.

            Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của địa phương.

            Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương – giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm nhiệm các phần việc trong xây dựng nông thôn mới.

 

            Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng uỷ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp.

 

Kế thừa những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hải Lý tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, mở rộng dịch vụ, ngành nghề, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao); xây dựng Hải Lý xã nông thôn mới kiểu mẫu văn minh, giàu đẹp./.


(Nguồn) Việt Hải - PV đài Phát thanh- Truyền hình Hải Hậu

 

Ngày 28, 29/4/2020, Đảng bộ xã Hải Lý long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có các đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Sợi - Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cùng các thành viên Tổ công tác chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn.

         Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hải Lý lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng xã Hải Lý trở thành nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao); NTM kiểu mẫu văn minh, giàu đẹp”, phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”.

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9129.JPG

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9138.JPG

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9143.JPG

 

         Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đảng bộ xã lần thứ XXXI. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ xã đã phát triển mới 24 đảng viên, đạt 100% so với chỉ tiêu Đại hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được củng cố. Sự quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. Xã đạt 19/19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia. 18/18 xóm đạt chuẩn NTM bền vững và phát triển. Trong đó có 5 xóm được thẩm định đạt xóm kiểu mẫu. Kinh tế phát triển ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển góp phần làm tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9145.JPG

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9147.JPG

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9150.JPG

 

            Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp- trồng màu- cây cảnh 30% ,Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ 45% ; Khai thác - nuôi trồng thủy hải sản 25%. Tổng thu nhập 2.375 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 49 triệu đồng/năm (chỉ tiêu Đại hội 46 triệu đồng/người/năm). Sản xuất nông nghiệp: Năng suất lúa bình quân đạt 127,3 tạ/ha/năm. Khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản đạt 22.500 tấn. Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ đạt 1.200 tỷ đồng. (chỉ tiêu Đại hội 1.000 tỷ đồng). Thu ngân sách hàng năm tăng 5% trở lên so chỉ tiêu huyện giao. Tỷ lệ Bảo hiểm y tế bình quân chung 5 năm đạt 81,3%, năm 2019 đạt 93,75% dân số; đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,39%(chỉ tiêu Đại hội hộ nghèo dưới 2,5%)Xây dựng, giữ vững 3 bậc học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp, an toàn, trường tiến tiến, tiến tiến xuất sắc, có nếp sống văn hóa.

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9170.JPG

 

            Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lý vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

            Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Hải Lý cần có những giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

            Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm như:

            Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã NTM đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao. Thực hiện đồng thời giữa xây dựng NTM nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh sạch, đẹp để phát triển bền vững”.

            Coi trọng việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành trong sản xuất nông nghiệp, khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.. Mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho một số nông sản, có thế mạnh của địa phương, phát triển thành sản phẩm OCOP.

            Đặc biệt xã Hải Lý cần phát huy lợi thế khi cầu Thịnh Long và tuyến đường ven biển được hoàn thành với việc triển khai khu công nghiệp ven biển Đông – Lý, khu du lịch sinh thái Nhà thờ Trái Tim (nhà thờ Đổ), khu đô thị Cồn – Văn Lý...

            Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch, song song với bảo vệ môi trường sinh thái biển... Tăng cường công tác quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

            Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt hương ước xóm. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thiện và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo chính sách xã hội, trước mắt là tiếp tục tập trung cao cho phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

            Tăng cường công tác quôc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là trên tuyến biển.

            Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của địa phương.

            Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương – giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm nhiệm các phần việc trong xây dựng nông thôn mới.

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9168.JPG

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9178.JPG

 

            Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã; lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng uỷ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp.

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9183.JPG

 

Description: http://haihau.namdinh.gov.vn/SiteFolders/huyenhaihau/2271/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p/2020/THANG%204/29/2/IMG_9221.JPG

 

Kế thừa những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hải Lý tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, mở rộng dịch vụ, ngành nghề, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao); xây dựng Hải Lý xã nông thôn mới kiểu mẫu văn minh, giàu đẹp./.

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 1 444
  • Tất cả: 151175
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lý
Địa chỉ : Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaily.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Minh Định – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang